CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français
www.cdeli.org - Site de l'Association Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

ARCHIVES D'ASSOCIATIONS → Centre de documentation et d'étude sur la langue internationale | Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia

"Rechercher, conserver, mettre en valeur et étudier les écrits se rapportant aux langues internationales. Offrir des instruments de travail et de connaissance aux chercheurs du monde entier et de toutes les communautés interlinguistiques."
(la page du CDELI dans le site de la Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds)

"Traserĉi, konservi, valorigi kaj esplori verkojn en rilato kun internaciaj lingvoj. Proponi laborilojn kaj konilojn al esplorantoj el la tuta mondo kaj el ĉiuj interlingvaj komunumoj."
(la paĝo de CDELI en la retejo de la Biblioteko de la Urbo, La Chaux-de-Fonds)

 
Le site du CDELI en français La retejo de CDELI en EsperantoGoogle
www www.cdeli.org


www.cdeli.org | Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | © Stefano Keller, 2008-2017